Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

- Luôn hướng tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

- Phát huy tính nhân bản và nhân văn.

ĐỐI VỚI CÔNG TY

- Tất cả các doanh nghiệp đều là khách hàng rất quan trọng đối với công ty

- Sản phẩm thành công nhất của công ty chính là khách hàng.

- Nhân viên là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp.

ĐỐI VỚI VINACOMIN VÀ KHÁCH HÀNG

- Luôn tôn trọng chữ tâm và chữ tín.

- Quyền lợi của họ là trên hết.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

- Phải luôn tôn trọng hợp tác.

- Sẵn sàng đồng hành & chia sẻ.

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

- Luôn làm việc với tinh thần đội ngũ.

- Sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ.

- Hãy tự hào về họ và tự tin với chính mình.

- Nhẫn nại và rộng lượng tha thứ.

- Cùng tận hưởng niềm vui trong công việc và cuộc sống.