Năng lượng

NĂNG LƯỢNG

Với mảng năng lượng, V-ITASCO coi đây là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu, tập trung vào thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Hiện nay, Công ty đã có 03 nhà máy thủy điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 72,5 MW và đang thực hiện đầu tư vào 02 dự án thủy điện có tổng công suất 40 MW trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Với tầm nhìn và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017 - 2022, V-ITASCO sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch và thực hiện thí điểm mô hình điện mặt trời, điện gió, tại một số địa điểm tiềm năng. Các dự án khi đưa vào vận hành sẽ làm bệ phóng kinh tế cho nhiều địa phương, thúc đẩy sự phát triển của cả vùng và còn thay thế một phần năng lượng điện khác được cung cấp bởi các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính, sạch môi trường. 

V-ITASCO sẽ hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế của các dự án năng lượng về môi trường, an toàn, sức khỏe và xã hội cũng như các tiêu chuẩn về hoạt động đầu tư của Công ty để nâng cao hơn nữa tiềm lực tài chính, tiếp cận các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, có thêm cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động của mình, mang lại các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, cổ đông, đóng góp tích cực cho xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.