Danh hiệu và giải thưởng

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN 

1. Huân chương lao động hạng ba

2.Cờ thi đua chính phủ

3.Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Nghiệp(nay là Bộ Công Thương)

4.Bằng khen của Bộ Công Nghiệp

5.Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng

6.Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

7.Đảng bộ công ty được tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ

8.Công đoàn được Bộ Công Nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc

9.cờ thi đua xuất sắc của tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam