Tin tức sự kiện

V-ITASCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

02-05-2024

Sáng ngày 26/4/2024 tại phòng họp tầng 11 số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự có đại diện các cổ đông lớn như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức - Sài Gòn, Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu, cùng các cổ đông/người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự là 86,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ngoài ra còn có các thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo hành Công ty cùng tham dự.

Chủ toạ Đại hội gồm: ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Anh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, V-ITASCO đã chịu những ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, V-ITASCO tiếp tục vượt qua những khó khăn và về cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 2023 được Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.587.070 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 14.680 triệu đồng.

Căn cứ tình hình thực tế, kế hoạch SXKD năm 2024 của V-ITASCO như sau:

- Doanh thu: 2.580.700 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung theo chương trình làm việc với tỷ lệ thông qua cao. Ngoài các nội dung thường niên như: Thông qua báo cáo như: Báo cáo HĐQT; Báo cáo Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS… Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là Đặng Hồng Hải (đã có Đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả ông Nguyễn Ngọc Khuê (do cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu đề cử) đã được bầu bổ sung là thành viên HĐQT.

Mong rằng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty V-ITASCO ngày càng ổn định và phát triển trong năm 2024 và các năm tiếp theo

Một số hình ảnh tại Đại hội: