Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SXKD 9 THÁNG NĂM 2014

18-08-2015


Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 9 tháng năm 2014 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ SXKD 3 tháng cuối năm 2014 tại trụ sở Công ty. Về dự Hội nghị lần này có Đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc; Đ/c Nguyễn Đức Độ Ủy viên thường trực HĐQT; Đ/c Nguyễn Đức Trắc – Trưởng ban kiểm soát các Đ/c trong Ban lãnh đạo điều hành; Chủ tịch Cồng đoàn Công ty, Cơ quan Công ty; Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn; Giám đốc, phó Giám đốc; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp các phòng Công ty con và đơn vị trực thuộc.

 Hội nghị sơ kết diễn ra trong thời điểm tình hình Kinh tế thế giới hồi phục chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu dẫn đến kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp cũng như xuất khẩu của khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn rất khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần nào đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước.

Trong 9 tháng năm 2014 doanh thu toàn Công ty đạt 1.586.510 triệu đồng đạt 52% kế hoạch năm (doanh thu nội bộ là 264.937 triệu đồng) trong đó:

- Kinh doanh than: 616.979 triệu đồng (doanh thu nội bộ 230.446 triệu đồng) đạt 65% kế hoạch.

- Kinh doanh vật tư thiết bị: 536.693 triệu đồng đạt 65% kế hoạch.

- Kinh doanh lắp ráp ô tô: 63.433 triệu đồng đạt 115% kế hoạch.

- Ủy thác tiếp nhận vận chuyển: 4.077 triệu đồng đạt 51% kế hoạch.

- Vận tải thủy bộ 24.151 triệu đồng triệu đồng đạt 40% kế hoạch.

- Bốc xúc, vận chuyển đất đá, than và san lấp mặt bằng: 59.642 triệu đồng triệu đồng đạt 76% kế hoạch.

- Cung ứng xút rắn cho tổ hợp Bauxit – Nhôm: 43.951 triệu đồng đạt 50% kế hoạch.

- Cung ứng vôi sống cho tổ hợp Bauxit – Nhôm: 5.355 triệu đồng đạt 10% kế hoạch.

- Sản xuất kinh doanh khác: 232.229 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty 9 tháng đầu năm lãi: 5.120 triệu đồng.

Trong bài phát biểu Đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã phân tích những cái làm được, chưa làm được và đề ra hướng giải quyết cụ thể cho từng công việc. trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và những khó khăn của tập đoàn trong năm 2014. Tổng Giám Đốc yêu cầu các đơn vị thành viên, các phòng ban tham mưu tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trung thành với sự phát triển của Công ty. Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2014.

Một số hình ảnh tại Hội nghị