Tin tức sự kiện

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

21-04-2022

Thực hiện luật doanh nghiệp, Thông tư, Nghị định và một số điều của Luật Chứng khoán. Ngày 21/4/2022 tại hội trường tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - vinacomin long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này có sự hiện diện của: Ông Thiều Quang Thảo - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -  Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Đức  Uỷ viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty và các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, các thành viên trong BLĐ điều hành Công ty, ông Đặng Hồng Hải, ông Nguyễn Công Việt  đại diện cổ đông lớn của Công ty, Trưởng các phòng Công ty và một số các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ITS của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội sẽ thảo luận đánh giá và thông qua báo cáo của HĐQT công ty; Thông qua báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua báo cáo của BKS năm 2021 và Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau nhiều giờ làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - vinacomin đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã định hướng, thông qua được nhiều vấn đề mang tính dài hạn và ra được nghị quyết của Đại hội. Đó là kim chỉ nam để Ban HĐQT và Tổng giám đốc Công ty điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 một cách linh hoạt, sáng tạo, bền vững đưa ITASCO ngày một lớn mạnh, phát triển đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và của các cổ đông Công ty./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

                                                                                                                      Ngọc Khuê