Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

04-01-2017

Sáng ngày 20/12/2016, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía TKV có: ông Lưu Anh Tuấn - Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn TKV, ông Nguyễn Xuân Hán - Phó chủ tịch công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Về phía Công ty có: ông Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, ông Tô Hữu Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và đại diện người lao động Công ty.

Hội nghị đã nghe Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện phát phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2016; báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016.

Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo việc tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị và kiến nghị của người lao động tại cơ sở.

Hội nghị khẳng định sự thành công trong năm 2016 là kết quả của sự nổ lực và quyết tâm rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên toàn Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc Công ty đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động Công ty phát huy những thành tích đã đạt được năm 2016, nâng cao chất lượng lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phấn đấu tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người lao động.

Hội nghị đã bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh cán bộ quản lý. Kết quả về cơ bản cán bộ quản lý của Công ty có tỷ lệ số phiếu “tín nhiệm cao” và số phiếu “tín nhiệm” chiếm tỷ lệ cao.

Phát biểu tại Hội nghị ông Lưu Anh Tuấn - Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn TKV và ông Nguyễn Xuân Hán - Phó chủ tịch công đoàn TKV đều khẳng định sự chuyển đổi Công ty từ công ty con của Tập đoàn TKV sang công ty liên kết theo quyết định số 2948/QĐ-TKV ngày 12/12/2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn TKV vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Công ty phát triển trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Công ty cần tăng cường năng lực cạnh tranh, tìm kiếm thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động thi đua năm 2017. Toàn thể người lao động Công ty cùng chung tay, đồng lòng phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Ông Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

đọc báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017

 

Ông Tô Hữu Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Lưu Anh Tuấn - Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

                                                                                                                                                        Tiến Dũng