Tin tức sự kiện

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÒA NHÀ HỖN HỢP HH2

18-08-2015

 Ngày 24 tháng 4 năm 2014 Công ty Cổ phần Bất động sản Me Kong có văn bản về tiến độ thực hiện dự án tòa nhà Hỗn hợp HH2 của Tập đoàn GELEXIMCO.