Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, KHOÁNG SẢN VÀ DỊCH VỤ - ITASCO

15-08-2015

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, KHOÁNG SẢN VÀ DỊCH VỤ - ITASCO

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và dịch vụ Itasco là công ty con của công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin. Ngày 26/04/2013 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại địa chỉ số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thành phần về dự đại hội gồm đầy đủ các ông bà trong HĐQT, ban kiểm soát, ban lãnh đạo điều hành và đặc biệt là sự hiện diên của 18 quý vị cổ đông sở hữu 2.181.000 cổ phần tương đương gần  81% vốn điều lệ của công ty cùng các quý vị khách mời tham dự đại hội.

 

Bà Lê Thị Khuy - Chủ tịch HĐQT Công ty ITASCO-TL điều hành Đại hội

Sau hơn ba giờ làm việc đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất ra nghị quyết về các báo cáo sau: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát . Báo cáo tàì chính đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu công ty đã đạt được năm 2012:

Vốn điều lệ:                   27.000.000.000 đ

Tổng doanh thu             : 242102 triệu đồng; 

Tổng giá trị sản xuất      : 17.729 triệu đồng;

Lợi nhuận                      : 5.146 triệu đồng;

Sau đây là một số hình ảnh của đại hôi:

 


 

 

 

                                                                                            PV: ITASCO-TL