Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SXKD 9 THÁNG NĂM 2013

18-08-2015


Sáng 14 tháng 10 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 9 tháng năm 2013 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ SXKD 3 tháng cuối năm 2013 tại trụ sở Công ty. Tham dự hội nghị có đầy đủ các vị lãnh đạo trong HĐQT, BKS, lãnh đạo điều hành, đại diện Cấp ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ trì hội nghị.


Hội nghị sơ kết diễn ra trong bối cảnh tình hình  sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng của Tập đoàn đạt thấp (doanh thu ước đạt 68.630 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ 2012; Lợi nhuận ước đạt 1.500 tỷ; lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng bằng 93%  KH và bằng mức năm 2012…).

 


Đ/c Nguyễn Đức Độ - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường trực HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tình hình của Tập đoàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến SXKD của công ty. Trong 9 tháng năm 2013, tình hình SXKD của công ty cũng gặp không ít khó khăn, các chỉ tiêu KH đạt thấp và vẫn còn tiểm ẩn nhiều rủi ro.

Về chỉ tiêu doanh thu 9 tháng toàn công ty đạt 1.300.443 triệu đồng đạt 48% kế hoạch năm. Trong đó: Kinh doanh vật tư thiết bị: 689.319 triệu đồng đạt 52% kế hoạch; Kinh doanh lắp ráp ô tô: 36.314 triệu đồng đạt 52% kế hoạch; Ủy thác tiếp nhận vận chuyển: 7.279 triệu đồng đạt 97% kế hoạch; Vận tải thủy bộ 144.262 triệu đồng triệu đồng đạt 61% kế hoạch; Chế biến kinh doanh cuối nguồn: 196.787 triệu đồng triệu đồng đạt 59% kế hoạch; Bốc xúc, vận chuyển đất đá, than và san lấp mặt bằng: 53.772 triệu đồng triệu đồng đạt 129% kế hoạch và sản xuất kinh doanh khác 172.710 triệu đồng đạt 32% kế hoạch, bằng 138% so với tháng đầu năm 2013... Các chỉ tiêu Giá trị SX, tiền lương, lợi nhuận đều chưa đạt kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã phân tích sâu sắc tình hình mọi mặt của công ty và đề nghị các đơn vị thành viên, các phòng ban tham mưu tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trung thành phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2013.

Một số hình ảnh tại Hội nghị