Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA V - ITASCO

18-08-2015


Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Về dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 có đầy đủ các Đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, Chủ tịch Công đoàn, Bí  thư Đoàn thanh niên và các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chức năng công ty mẹ; Bí thư Cấp ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và Trưởng các phòng công ty con và đơn vị trực thuộc. Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. 

 Hội nghị sơ kết diễn ra trong bối cảnh tình hình Kinh tế - xã hội thế giới, trong nước và Tập đoàn tiếp tục có nhiều khó khăn, phức tạp.

Kết quả SXKD của toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm cho thấy: Doanh thu đạt 55.259 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm và bằng 118% so với cùng kỳ năm 2013; Thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ; Đảm bảo việc làm cho hơn 126.000 lao động; một số các chỉ tiêu đạt không cao...  

Trong 6 tháng đầu năm 2014 các chỉ tiêu cơ bản của công ty, như: Doanh thu, Giá trị sản xuất, thu nhập của người lao động, lợi nhuận,...chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị toàn thể CB CNV Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2014. Đồng chí đã đưa ra các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh cho thời gian còn lại của năm 2014. Trong đó đặc biệt lưu ý về tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn và nghị quyết của HĐQT công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị