Tin tức Đảng ủy

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

01-09-2016

Ngày 23/8/2016, Ban thường vụ đảng uỷ công ty V-ITASCO đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. TS. Đỗ Đình Hoằng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng uỷ công ty, Các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ công ty, Các đồng chí Bí thư đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, Các đồng chí trong BCH đoàn thanh niên công ty, các quần chúng ưu tú cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 
Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu ba chuyên đề, gồm: Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội với thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ, đơn vị triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.  Điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.   

TS Đỗ Đình Hoằng – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TW

phổ biến các nội dung của Nghị quyết 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Trịnh - Phó bí thư đảng ủy công ty khẳng định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị.

Đồng chí Đỗ Đức Trịnh - Phó Bí thư đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Đức Trịnh - Phó bí thư đảng ủy công ty đề nghị các đại biểu cần tập trung, tư duy, nghe báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể là:

Thứ nhất là, tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; Kết hợp học tập, nghiên cứu các văn kiện Đại hội với việc xây dựng chương trình, hành động của cấp uỷ, đơn vị. Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội IV Đảng bộ khối, Đại hội VII  Đảng bộ V-ITASCO và Nghị quyết đại hội cấp mình, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo.

Hai là, sau hội nghị này, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải gắng sức để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời các cấp ủy đơn vị cần chủ động tuyên truyền thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động được phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ba là, các đại biểu vừa tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị, phải vừa tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận, sau hội nghị viết bài thu hoạch của cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII. Trong viết thu hoạch, các đồng chí cần đề xuất phương hướng, những giải pháp, mục tiêu để phát triển tại đơn vị ; đồng thời qua đó, các đồng chí cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn trong đơn vị, trong ngành./.

                                                                                                                   Đỗ Đức Trịnh