Tin tức Công đoàn

Đại hội Công đoàn Công ty khóa VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

04-12-2017

Ngày 21/11/2017, tại Nhà khách Hồ Tây (số 8 Đặng Thai Mai), Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty khóa VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đến dự Đại hội có: đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Trưởng, phó các ban Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo Công ty và 60 đại biểu công đoàn đến từ 06 công đoàn cơ sở thành viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động ở mọi vị trí, công việc; giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu Công ty; Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì nề nếp; Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục về mọi mặt cho người lao động nhằm tăng cường về nhận thức chính trị, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà Nước, của Tập đoàn. Ngoài ra, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức và tổ chức các phong trào tại đơn vị thường xuyên, liên tục.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Công đoàn Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: Tiếp tục khai thác, phát huy mọi nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, bền vững của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Gắn quá trình đẩy mạnh SXKD với tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực; phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động, giữ vững ANTT, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực phòng chống, đẩy lùi các tiêu cực, các tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty. Thực hiện tốt cơ chế dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện hơn nữa các quy định, quy chế quản lý. Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCNV lớn mạnh về mọi mặt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà BCH Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017. Để hoạt động công đoàn hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn cần tiếp tục đoàn kết, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền tới công đoàn viên các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong rằng, tổ chức công đoàn và mỗi đoàn viên là điểm tựa tin cậy trong việc triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ; là nơi cung cấp thông tin cho cấp ủy, đơn vị những hạt nhân ưu tú trong công tác phát triển Đảng viên cũng như công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ; Phối hợp với lãnh đạo đơn vị nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn.


 Đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Đại hội

 Cũng tại Đại hội, đồng chí Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đánh giá cao sự phối hợp của Công đoàn và chuyên môn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, biểu dương sự đóng góp của mỗi đoàn viên Công đoàn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chỉ ra phương hướng và một số giải pháp để phát phát triển Công ty trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu và chỉ đạo Đại hội

 Đại hội đã bầu BCH Công đoàn khóa VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 05 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) gồm 01 đồng chí./.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội: