Tin tức sự kiện

CƠ QUAN CÔNG TY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

18-08-2015


Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Cơ quan Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2014 và đề ra phương hướng triển khai kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015 tại Trụ sở Công ty.

Về dự Hội nghị lần này có Đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc; Đ/c Nguyễn Đức Độ, Ủy viên thường trực HĐQT; các Đ/c trong HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, Chủ tịch Cồng đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn và hơn 100 CBCNV Cơ quan Công ty.

Năm 2014 là năm ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới và hải đảo, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như, áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... 

Công tác SXKD của Cơ quan Công ty tất cả các chỉ tiêu đạt không cao, tổng lợi nhuận đạt 8.840 triệu đồng, bằng 178% kế hoạch, đời sống CB CNV được giữ vững.

Tới dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu: Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, Các phòng, ban Cơ quan Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đờn kết, trung thành với sự phát triển của Công ty phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra trong năm 2015.

Một số hình ảnh tại Hội nghị