V-ITASCO  9/2/2015 5:30:17 PM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

V-ITASCO

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chi tiết »

  • Lễ bàn giao xe UD Truck