Tin tức sự kiện

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

27-04-2018

 

       Ngày 24/4/2018, tại trụ sở Công ty Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, bổ sung thành viên HĐQT cũng như một số nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty V-ITASCO.

 

 

        Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, về phía Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có ông Thiều Quang Thảo Chủ tịch HĐQT - Người đại điện phần vốn của VINACOMIN tại ITASCO; ông Đỗ Đức Trịnh Ủy viên thường trực HĐQT – Tổng giám đốc Công ty; Các ông bà đại diện Công ty kiểm toán, ông Đặng Hồng Hải Ủy viên HĐQT đại diện cổ đông lớn cùng các cổ đông khác của Công ty, các ông bà trong HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

        Sau lễ khai mạc, đại hội đã thông qua Nội dung chương trình, Qui chế làm việc và Danh sách Đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội do đại hội biểu quyết thông qua  như sau: Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, các ủy viên Đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông Đỗ Đức Trịnh – Ủy viên thường trực HĐQT và bà Nguyễn Hải Phượng – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty. Đoàn chủ tịch đại hội đã thực hiện điều hành đại hội theo Nội dung chương trình, Qui chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Tại Đại hội các cổ đông được nghe Đoàn chủ tịch đại hội: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát. Đại hội cũng thông qua một số tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần này vì lý do cá nhân ông Trịnh Công Hà thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của ITASCO nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Công Việt vào vị trí thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

       Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối./.

 

 

 

 Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018