Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Địa chỉ : Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 04.36647595
Fax: 04.36647600
Email:  congty@itasco.vn
Website: http://www.itasco.vn

 

Họ và tên:
Công ty
Email
Số điện thoại:
Địa chỉ
Tiêu đề:
Nội dung: