Tin tức Đảng ủy

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÔNG TY V-ITASCO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

Ngày 20/7/2016, tại văn phòng Công ty V-Itasco, Ban thường vụ Đảng uỷ công ty tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư , thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-Itasco).

Tham dự hội nghị về phía Đảng bộ Khối CN Hà Nội có đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Phúc - Phó bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối.

Đảng uỷ Công ty V-Itasco có đồng chí Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty và các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy công ty.

Tại hội nghị Đồng chí Thiều Quang Thảo, Bí thư Đảng ủy đã báo cáo đánh giá khái quát về những kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời báo cáo về các nội dung kết quả lãnh đạo của Đảng bộ công ty trong việc chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo văn bản số 1217/TKV-TCCB ngày 06/3/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam về việc triển khai cơ cấu lại Doanh nghiệp và nội dung chỉ đạo triển khai tái cấu trúc DN của các cấp uỷ Đảng.

Công ty đã triển khai thực hiện tái cơ cấu và đạt được những kết quả như sau: Thực hiện giảm vốn nhà nước từ 57% xuống 36% vốn Điều lệ, vốn của Tập đoàn tại Công ty tuy có giảm về tỷ lệ nắm giữ nhưng đã tăng về mặt giá trị gấp 4,3 lần vốn ban đầu từ quỹ đầu tư phát triển mà Tập đoàn không phải góp thêm.  

Tính đến hết tháng 6 năm 2016 Công ty đã thoái 100% vốn tại các công ty liên kết không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc bảo toàn vốn và có thặng dư, để tập trung đầu tư vốn cho những ngành chính. Chuyển mô hình hoạt động của 3 công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, thoái vốn của Công ty tại một công ty con từ 68% xuống 26% vốn điều lệ.

Công ty tập trung các lĩnh vực ngành nghề chính gồm: Chế biến, kinh doanh than; Kinh doanh vật tư thiết bị; Dịch vụ, bao gồm vận tải thủy bộ, cho thuê kho bãi, dịch vụ du lịch tâm linh,  … và Tư vấn đầu tư xây dựng. Công ty cũng đa rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, bố trí sắp xếp lại lao động.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối và các đồng chí đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được và một số vấn đề vưỡng mắc phát sinh  trong quá trình thực hiện tái cơ cấu tại công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng bộ KCN Hà Nội cho biết Đảng uỷ Khối đang tích cực đổi mới công tác lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp sau khi tái cơ cấu. Đồng chí đã đánh giá cao công tác chỉ đạo SXKD tại đơn vị 6 tháng đầu năm 2016 và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Công ty V-Itasco đã đạt được trong việc lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương của chính phủ và Tập đoàn TKV. Đồng thời đồng chí đề nghị Công ty chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Đảng bộ theo Quyết định của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần.  Đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối CN Hà Nội đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo và định hướng về mô hình và hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ Công ty V-ITASCO, thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định Điều lệ, thiết thực,phù hợp với công tác chuyên môn, Đảng uỷ công ty chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ đảng tại các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối CN Hà Nội, đồng chí Thiều Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy Công ty đã khẳng định quyết tâm thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của Đảng ủy trong các nhiệm vụ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến mô hình công ty sau khi tái cơ cấu và hoạt động công tác Đảng tại công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Thời gian tới Công ty tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tái cấu đơn vị còn lại, bố trí lao động hợp lý, cơ cấu lại nguồn vốn tạo tiền đề mới cho sự phát triển V-ITASCO bền vững.

                                                                                                                                                                                                                                                 Tiến Dũng