Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Đối với xã hội

- Luôn hướng tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

- Phát huy tính nhân bản và nhân văn.

Đối với công ty

- Tất cả các doanh nghiệp đều là khách hàng rất quan trọng đối với công ty

- Sản phẩm thành công nhất của công ty chính là khách hàng.

- Nhân viên là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp.

Đối với Vinacomin và khách hàng

- Luôn tôn trọng chữ Tâm và chữ Tín.

- Quyền lợi của họ là trên hết.

Đối với đối tác

- Phải luôn tôn trọng hợp tác.

- Sẵn sàng đồng hành & chia sẻ.

Đối với đồng nghiệp

- Luôn làm việc với tinh thần đội ngũ.

- Sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ.

- Hãy tự hào về họ và tự tin với chính mình.

- Nhẫn nại và rộng lượng tha thứ.

- Cùng tận hưởng niềm vui trong công việc và cuộc sống.