Nghiên cứu - Trao đổi

THAM LUẬN CỦA NỮ CÔNG CƠ QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

 THAM LUẬN CỦA NỮ CÔNG CƠ QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Ngày 4 tháng 3 năm 2011 Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức là ngày chị em được hội tụ đông đủ nhất, là ngày chị em được đưa ra những ý kiến của mình, thay mặt cho chị em Cơ quan Công ty, tôi xin tham gia với Hội nghị bản tham luận chủ đề Phụ nữ Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

          Có thể nói Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khócó thể đứng vững và tồn tại được. Các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người. Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo, khả năng quản lý các nguồn lực của Ban lãnh đạo và tác phong làm việc, hiệu quả công việc, tính năng động, ý thức của mỗi CBCNV.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nói chung và Cơ quan Công ty nói riêng cái cụm từ “Xây dựng văn văn hóa doanh nghiệp” tuy không còn mới nhưng ít được chúng ta nhắc đến. Ngoài mục tiêu phát triển Công ty bền vững và lớn mạnh về mọi mặt, tôi thấy Công ty cần phải chú trọng hơn về nếp sống Văn hóa doanh nghiệp như tạo ra một nét riêng, một bản sắc riêng để dù đi bất cứ đâu hay bất kể hoàn cảnh nào khi nhắc đến cái tên Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin cũng để cho đối tác một thiện cảm tốt đẹp.

Trongchị em chúng ta, nhất là chị em Cơ quan, là đơn vị đầu não của Công ty thì nếp sống Văn hóa doanh nghiệp càng phải chú trọng. Chúng ta thấy rằng hiếm có một đơn vị nào trong ngành than mà tỷ lệ nữ có trình độ Đại học trở lên chiếm 100% với tổng số nữ là 47 chị em chiếm 42% trong tổng số CBCNV toàn Cơ quan Công ty. Mặt khác, tuổi đời bình quân của chị em còn rất trẻ nên việc tiếp cận những cái mới, những cái hiện đại rất thuận lợi. Vì vậy khó có thể kể hết được những đóng góp của các chị em đối với gia đình, xã hội vàCông ty.

Để xây dựng văn hóa ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty ngày càng tăng, tôi xin được có những ý kiến tham gia với các chị em như sau:

Thứ nhất: Công ty chúng ta đang phát triển lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của một Ban Lãnh đạo năng động và nhiệt tình, thì không lý do gì mà chị em chúng ta không ra sức học hỏi thêm về chuyên môn, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng lòng cùng giải quyết công việc, đoàn kết nội bộ, chia sẻ cảm thông, giúp đỡ với đồng nghiệp. Hiện nay, trong chị em chúng ta vẫn còn một số hiện tượng còn chưa tốt như ỷ lại, chưa chịu khó học hỏi, chưa đoàn kết, và đôi khi còn dấu nghề. Trong thời gian tới chúng ta cần khắc phục, thẳng thắn, chân thành để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

Thứhai:  Mặc dù Công ty là đơn vị thương mại nên nhiều khi phải làm thêm ngoài giờ, thời gian làm việc được đánh giá theo hiệu quả công việc, nhưng không vì thế mà chị em chúng ta lạm dụng việc đi muộn về sớm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Chị em cần phải cố gắng sắp xếp công việc gia đình hợp lý để vẹn toàn công việc Công ty, xã hội với công việc gia đình.

Thứ ba: Trong xã hội văn minh chị em đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong nếp sống văn hóa doanh nghiệp. Ngoài trau dồi trình độ thì chị em phải chú trọng hơn đến phong cách ăn mặc, cách ăn nói giao tiếp trong và ngoài doanh nghiệp. Mộtsố chị em tuổi còn trẻ ăn mặc chưa phù hợp với văn hóa công sở, còn có chị em khi đi lại ăn nói trong và ngoài công sở vẫn còn chưa được lịch sự. Chúng ta cần có một thái độ nghiêm túc trong phong cách trang phục công sở lịch lãm mà lại đẹp. Cách ăn nói phát ngôn cần phải chính xác, đúng nơi đúng chỗ, tránh xì xào to nhỏ có thể dẫn đến hiện tượng hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Trên đây là toàn bộ ý kiến đóng góp của Nữ công Cơ quan Công ty.

Một số hình ảnh trong hội nghị

   BAN NỮ CÔNG TRƯỞNG BAN

             Quách Thị Minh Phương