Nghiên cứu - Trao đổi

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Năm 2011 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 80 tuổi cống hiến và trưởng thành và cũng là năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là “Năm Thanh niên” Đây không chỉ khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta coi con người và sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ là mục tiêu phát triển của dân tộc, mà còn mong muốn phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm Thanh niên 2011 cũng là năm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên; đầu tư tập trung hơn cho công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, phát triển các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ngay sau thông báo số 380 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 03 chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố về việc tổ chức thực hiện Năm Thanh niên 2011 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với công tác thanh niên; sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp,các ngành trong công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện về phẩm chất, trình độ, năng lực cho thanh, thiếu nhi, từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cao đẹp, có lối sống trong sạch, lành mạnh và nếp sốngvăn hoá, thanh lịch, văn minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và  đất nước.

Năm 2011 là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn là dịp để tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường 80 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; là cơ hội để các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập hợp và giáo dục thanh niên. Việc lấy năm 2011 là “Năm Thanh niên” sẽ là động lực, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong qúa trình rèn luyện, cống hiến; là điều kiện và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Việt Nam thấy rõ trách nhiệm và vinh dự, tích cực chuẩn bị hành trang, ra sức phấn đấu cho Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.  

Lịch sử phát triển của Thăng Long – Hà Nội đã khẳng định: Ở bất kỳ thời nào, thanh niên Thủ đô luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 80 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố và chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội và các thế hệ thanh niên Thủ đô đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng dám đón lấy nhiệm vụ nặng nề, đi đến những nơi khó khăngian khổ, sáng tạo không ngừng; truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn, Hội, gắn bó với nhân dân; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị văn hóa, khoa học kỹ thuật, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp của dân tộc, của Đảng. Những truyền thống quý báu đó đã được viết nên bởi những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Hà Nội tự hào là cái nôi khởi xướng nhiều phong trào hành động cách mạng, đi đầu trong cuộc cách mạng tháng Tám giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, tuổi trẻ Hà Nội đã làm rạng danh bởi có những người con "Quyết tử choTổ quốc quyết sinh" (1945 - 1946); phong trào “Tình nguyện theo đội hình tiến lên tình nguyện trong xây dựng, phát triển kinh tế (1955 - 1965)”;  Phong trào “Ba Sẵn sàng”; phong trào "Xâydựng tập thể học sinh, sinh viên XHCN"; phong trào “Ba xungkích làm chủ tập thể của nhữngnăm 1977 - 1978; phong trào "Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước", phong trào “Thanh niên tình nguyện” (1999) và phong trào “Tôi yêu Hà Nội”

Phong trào “Ba sẵn sàng” một thời chống Mỹ của thanh niên Hà Nội đã trở thành niền tin, lẽ sống của Thanh niên cả nước. Trong thời kỳ đổi mới, phát huy khí thế sục sôi của "Ba sẵn sàng" năm xưa, tuổi trẻ Hà Nội lại hăng hái tham gia gia vào công cuộc CNH - HĐH Thủ đô và đất nước với các phong trào thi đua tình nguyện, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, phong trào”4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và phong trào“Tôi yêu Hà Nội” một trong những phong trào chủ lực của Đoàn thanh niên Thành phố chào mừng Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, tuổi trẻ Thủ đô cũng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với lời Bác kính yêu đã dạy: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đôphải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”  

Năm 2011 với chủ đề Năm thanh niên -Tự hào và trách nhiệm và phương châm “Chung tay hành động vì môi trường tốt hơn cho tuổi trẻ”, Các hoạt động khởi động Năm Thanh niên và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn trong toànThành phố tổ chức hiệu quả, thiết thực với những hoạt động cao điểm như:

-        Tổ chức ngày thanh niên hành động vì người nghèo

-        Tổ chức ngày thanh niên hành động vì môi trường

-        Tổ chức ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

-        Tổ chức ngày thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc

-    Tổ chức ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện

Năm Thanh niên năm 2011 các cấp bộ Đoàn Thành phố tổ chức thực hiện 3nhiệm vụ trọng tâm và 5 chỉ tiêu cơ bản.

Ba nhiệm vụ trọng tâm là:

1. Tổ chức thành công Đề án Năm Thanh niên 2011. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”,“4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”,góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời đại mới: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo với 6 giá trị cốt lõi: trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm.

2. Tổ chức sâu rộng, hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2011), 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), 55 Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 –15/10/2011)... Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên. Tập trung tham mưu các cơ chế, chính sách; đăng ký và triển khai các dự án, đề án, công trình, phần việc thiết thực và hiệu quả.

3. Xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảngcác cấp; tập trung tham mưu quyết liệt, hiệu quả sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp. Tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, phục vụ công tác thanh niên.

Năm chỉ tiêu cơ bản là:

1. 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ, đoànviên thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. 100% tổ chức Đoàn từ Thành phố đến cơ sở có công trình, phần việc  thanh niên. 100% đoàn viên thanh niên có hành động thiết thực bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị. Mỗi đoàn xã, phường, thị trấn cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 2 thanh niên chậm tiến; 2 đến 3 thanh thiếu nhi yếu thế

3. Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho150.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 20.000 thanh niên; 110 tỷ đồng dư nợ vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội đến với thanh niên. 10 tỷ đồng cho các học bổng, tiền thưởng của Đoàn các cấp.

4. Xây dựng 100 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho cácgia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn Thành phố; khám bệnh, phát thuốc cho 15.000 người có hoàn cảnh khó khăn.

5. Kết nạp 70.000 đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 80năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, giới thiệu cho Đảng 20.000 đoàn viên ưu tú.

"Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên", lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu cũng chính là tâm niệm của mỗi thanh niên. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ hôm nay hãy ra sức học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; xây dựng Chương trình hành động và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội  dân chủ, công bằng, văn minh” -Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ./.

Tự hào về giá trị truyền thống 80 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, tuổi trẻ Thủ đô nguyện sẽ tiếp thu trọn vẹn khí phách hào hùng của cha anh đi trước, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, thực hiện những phong trào hành động cách mạng rộng lớn của thanh niên, lên rừng, xuống biển, đem sức trẻ xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, xứng đáng là những đoàn viên, thanh niên Thủ đô nghìn năm tuổi - anh hùng, tài hoa, văn minh và thanh lịch.