Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Vận tải thủy, bộ

         

- Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ, cầu cảng, bến bãi;

- Bốc xếp hàng hóa.