Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Tư vấn, thi công xây lắp

 

                       

 

- Tư vấn xây dựng: Khảo sát xây dựng, lập dự án và quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp;

- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Thiết quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Tư vấn, khảo sát, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện đường dây và trạm biến áp đến 35KV;

- Xây dựng các dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, hóa chất;