Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Thương mại

 

                       

 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu;

- Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; thiết bị thủy lực, máy nến khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động;

- Kinh doanh nhiêu liệu, rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (xăng dầu và các sản phẩm liên quan); kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao và Natri Nitrat;