Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Sản xuất công nghiệp

 

                      

 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá;

- Sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ, bảo hành xe tải nặng và xe chuyên dùng các loại.

- Đóng mới, cải tạo phương tiện thủy, bộ các loại: sà lan các loại 250 - 500 tấn, tầu đẩy 150 - 200 CV;