V-ITASCO

Giới thiệu

V-ITASCO

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 14/01/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/01/2005.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200170658 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 01/10/2010 (chuyển từ Đăng ký kinh doanh số 0103009929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/11/2005).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200170658 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 16 ngày 03/11/2017.

- Tên Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- Tên Tiếng Anh : VINACOMIN - INVESTMENT, TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt        : V - ITASCO- Địa chỉ               : Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

 - Điện thoại         : 024.36647595                                      Fax: 024.36647600

- Email                 : congty@itasco.vn                                          Website: http://www.itasco.vn

- Mã số thuế        : 0200170658

 - Tài khoản giao dịch: 150.020.1053452 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.