DỰ ÁN

MUA ÔTÔ

 MUA ÔTÔ

Gói thầu: 02 Xe ôtô lắp ráp trong nước (Gói 1)

Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2010.

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV.

Hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành HSYC: 08h00 ngày 22/01/2010 đến 16h00 ngày 26/02/2010 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng kế hoạch, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV, Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

ĐT: (043) 6649412; Fax: (043) 6649411.

Hạn cuối nhận HSĐX: 16h00 ngày 26/02/2010.