DỰ ÁN

MUA ÔTÔ NHẬP KHẨU TRONG NƯỚC

 MUA ÔTÔ NHẬP KHẨU TRONG NƯỚC

 


 GT: 01 Xe ôtô Nhập khẩu trong nước (Gói 2)

Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2010.

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và vốn khác.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV.

Hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành HSYC: 08h00 ngày 5/04/2010 đến 14h00 ngày 13/4/2010 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng kế hoạch, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV, Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

ĐT: (043) 6649412; Fax: (043) 6649411.

Hạn cuối nhận HSĐX: 14h00 ngày 13/04/2010.