DỰ ÁN

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG TREO NGỌA VÂN - HỒ THIÊN THUỘC XÃ BÌNH KHÊ- ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH

 DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG TREO NGỌA VÂN - HỒ THIÊN THUỘC XÃ BÌNH KHÊ- ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH

Để phát hu giá trị di tích ngày 31/12/2009 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 5244/UBND - VX1 giao cho công ty cổ phần đầu tư,thương mại và dịch vụ - TKV nghiên cứu và thực hiện

Dự án cáp treo này.Tuyến cáp treo có chiều dài 2,99km,độ chênh lệnh 452m,vận tốc tối đa 6m/s công suất thiết kế 1.000 người/giờ(có thể nâng cấp 2.000 người/giờ).Dự toán tổng đầu tư toàn tuyến 180 tỉ đồng.Đây là tuyến cáp treo Ngọa Vân - Hồ Thiên hiện đại nhất miền Bắc