DỰ ÁN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG,KĨ THUẬT KHU ĐÔ THỊ VĨNH THÁI THÀNH PHỐ NHA TRAN,TỈNH KHÁNH HÒA

 DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG,KĨ THUẬT KHU ĐÔ THỊ VĨNH THÁI THÀNH PHỐ NHA TRAN,TỈNH KHÁNH HÒA

Dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật,khu đô thị Vĩnh Thái,thành phố Nha Trang là dự án nhóm A, được thủ tướng chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 1818 / CP-CN ngày 01/12/2004 của thủ tướng chính phủ.

Dự án khu đô thị vĩnh thái cố tổng diện tích dự án là 241 ha tại xã Vĩnh Thái và Vinh Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa tại quyết định sô 244/QD/UB ngày 20/02/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa