DỰ ÁN

DỰ ÁN TÒA NHÀ CAO TẦNG HỖN HỢP ITASCO TOWER

 DỰ ÁN TÒA NHÀ CAO TẦNG HỖN HỢP ITASCO TOWER

Dự án được thực hiện tại lô đất có diện tích 2020 m2 trên đường Nguyễn Tuân -Quận Thanh Xuân ( thuộc ô đất kí hiệu 1.14HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội) do công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và đã trúng thầu giá theo quyết định số 3879/ QD - UBND ngày 05/09/2006 của UBND thành phố Hà Nội với mục đích xây dựng một tòa nhà cao tầng trong đó một phần làm trụ sở công ty,một phần còn lại làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên