DỰ ÁN

ĐẤU THẦU 02 XE ÔTÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 2015.

 ĐẤU THẦU 02 XE ÔTÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 2015.

GT: 02 Xe ôtô lắp giáp trong nước (Gói 6) Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2015. Nguồn vốn: Thuê mua tài chính và vốn khác. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV. Hình thức Chào hàng cạnh tranh. Thời gian phát hành HSYC: 08h00 ngày 1/04/2015 đến 14h00 ngày 10/4/2015 (Trong giờ hành chính) Địa điểm: Phòng kế hoạch, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV, Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. ĐT: (043) 6649412; Fax: (043) 6649411. Hạn cuối nhận HSĐX: 14h00 ngày 10/4/2015