Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Itasco Hải Phòng

TẠI Hải Phòng 

·         Giấy chứng nhận ĐKDN : 

·         Địa chỉ                              : Số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

·         Điện thoại                        :                     Fax:

·         Chủ tịch                           : Đỗ Đức Trịnh

·         Giám đốc                         : Nguyễn Nam Giang

·         Vốn điều lệ                      : 30.000.000.000 đồng. (V-ITASCO sở hữu 100% VĐL).

·         Ngành nghề kinh doanh: