Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức

Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức


TẠI Quảng ninh

·         Giấy chứng nhận ĐKDN : 5701750585

·         Địa chỉ                              : Thôn Trại Lốc 1, xã An Sinh, xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

·         Điện thoại                        :                     Fax:

·         Chủ tịch                           : Nguyễn Ngọc Khuê

·         Giám đốc                         : Nguyễn Khắc Huy

·         Vốn điều lệ                      : 90.000.000.000 đồng. (V-ITASCO sở hữu 29,2% VĐL).

·         Ngành nghề kinh doanh: