Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại ITASCO Hà Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại ITASCO Hà Nam

TẠI Hà Nam

·         Giấy chứng nhận ĐKDN : 0700792262

·         Địa chỉ                              : Xóm 9, thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

·         Điện thoại                        :                     Fax:

·         Chủ tịch                           : Phạm Thị Ánh Tuyết

·         Giám đốc                         : Lưu Minh Trí

·         Vốn điều lệ                      : 206.000.000.000 đồng. (V-ITASCO sở hữu 49,5% VĐL).

·         Ngành nghề kinh doanh: