BẢN TIN V-ITASCO

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Ngày 02/3/2017, tại Hội trường tầng 11 số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ Công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.    

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Đức Trịnh, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư đảng ủy Công ty nhấn mạnh: Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt luôn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thể hiện rõ quyết tâm, sự nỗ lực và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác đang đảm nhận. Sau Hội nghị, người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo đồng thời ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng bộ  triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; nêu trách nhiệm cá nhân; những kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ở đơn vị.

Tiến sỹ Đỗ Đình Hoằng – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng – Ban tuyên giáo Trung ương, đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”;  nhấn mạnh một số điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Đỗ Đình Hoằng đã lồng ghép những nội dung chính của Chỉ thị 05 – CT/TW với những câu chuyện giản dị đời thường trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, qua đó đúc kết những giá trị lớn lao trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với lối truyền đạt cuốn hút, sâu sắc và sinh động, đồng chí báo cáo viên đã đem đến bài thuyết trình gây ấn tượng mạnh và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể hội nghị.

Thông qua hội nghị, toàn thể đảng viên tham dự đã hiểu rõ hơn về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời định hướng những nội dung cơ bản, những điểm mới cần đẩy mạnh tuyên truyền để tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người trở thành nhiệm vụ, việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm mỗi cá nhân, đơn vị trong toàn Công ty.  

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Đ/C Đỗ Đức Trịnh – UV BTV - Phó Bí thư Đảng ủy công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Đồng chí Đỗ Đình Hoằng – Phó Giám đốc trung tâm thông tin công tác tư tưởng – Ban tuyên giáo Trung ương trình bày chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương. 

 

 

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể và Đảng viên tham dự Hội nghị

 

                                                                                       Thanh Hải

Các bài đã đăng