V-ITASCO  8/31/2015 5:45:22 PM
  • Lễ bàn giao xe UD Truck
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Tham luận của Văn phòng công ty


 

Kính thưa các quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Lời đầu tiên thay mặt cho Đoàn viên tổ công đoàn Văn phòng Cơ quan công ty, tôi xin gửi đến quý vị Đại biểu cùng toàn thể đại hội lời chào trân trọng. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trước tiên, chúng tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014 mà Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội.

Sau đây tôi xin trình bày nội dung tham luận về công tác vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn chấp hành các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2012, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; năm tiến hành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ mang tính chiến lược của đất nước, hoạt động Công đoàn nói chung và công tác Tuyên giáo Công đoàn nói riêng tiếp tục chịu tác động không nhỏ từ tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm, thu nhập của CNVC-LĐ, nhất là CNVC-LĐ trong các doanh nghiệp phải sắp xếp, giải thể, lao động giản đơn còn nhiều thiếu thốn.

Tình hình đó đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng trọng tâm vào thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ.

Thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2010-2012, Công đoàn Cơ quan công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục; các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; phát hiện và giới thiệu với các Chi bộ Đảng các đoàn viên ưu tú, nhiệm kỳ 2010 - 2012 đã có 19 đoàn viên được kết nạp vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCNV-LĐ, Công đoàn Cơ quan công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của người lao động như: Quy chế trả lương trả thưởng, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động ...

Công đoàn Cơ quan công ty thường xuyên tham gia phối hợp với các bộ phận chuyên môn triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phong trào VHVN-TDTT của Công ty và của Tập đoàn. Chú trọng đến hoạt động công tác nữ công, phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tuyên truyền trong nữ CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao. Thể hiện được nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh nơi cư trú.

Tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chuyên môn về các quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ lên cấp trên đầy đủ, kịp thời.

Công Đoàn Cơ quan công ty đã thực hiện tuyên truyền, vận động, giáo dục giúp cho đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng tổ chức Công Đoàn, chung vai cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ thử thách khó khăn. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC-LĐ; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI); tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVC-LĐ, coi đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CBCNV-LĐ, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Cơ quan công ty kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVC-LĐ trong Cơ quan công ty ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lao động sản xuất lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2012:

- Mỗi đoàn viên, mỗi tổ công đoàn, mỗi công đoàn bộ phận thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp phát động.

- Triển khai sâu rộng đến CNVC-LĐ xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của V-ITASCO. Xây dựng Công ty thành một tập thể vững mạnh toàn diện.

- 100% các công đoàn bộ phận đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Hướng tới Đại hội Công đoàn toàn Công ty, với niềm tin tưởng và tự hào. Tổ Công đoàn Văn phòng Cơ quan công ty xin được biểu thị sự quyết tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, quyết tâm xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ văn phòng vững mạnh góp phần trong sự nghiệp: công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, xây dựng V-ITASCO ngày một phát triển bền vững.

Cuối cùng tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin kính chúc quý vị Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!