V-ITASCO  9/4/2015 8:28:04 AM
  • Lễ bàn giao xe UD Truck
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ VINACOMIN sơ kết công tác SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý 4/2010

Sáng 14/10/2010, tại nhà khách Chính phủ số 11 phố Lê Hồng Phong, Hà Nội Đảng ủy, HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ VINACOMIN đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý 4/2010 của công ty.


 Về dự hội nghị lần này, gồm có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty và các đơn vị trực thuộc; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của công ty; các đồng chí Trưởng phòng của các đơn vị trực thuộc.

          Đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch công ty Nguyễn Ngọc Vinh, thừa ủy quyền của TGĐ đã trình bày Báo cáo sơ kết 9 tháng của công ty.

            Báo cáo đã nêu khái quát kết quả SXKD cuả công ty 9 tháng với những chỉ tiêu cơ bản đã đạt được. Có thể nói, 9 tháng toàn công ty đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt từ 75% kế hoạch trở lên; một số mảng kinh doanh quan trọng và truyền thống công ty vẫn giữ vững và có xu hướng tăng cả về giá trị và thị trường.

            Tại Hội nghị, các đồng chí giám đốc các đơn vị trực thuộc, công ty con; Trưởng phòng một số phòng chức năng của công ty đã phát biểu ý kiến tham luận.

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiều Quang Thảo - Tổng Giám đốc công ty đã đề ra một số công việc cần tập trung giải quyết để phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch điều hành năm 2010, Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc cần thực hiện tốt một số công việc sau:

            1. Các giải pháp chung toànCông ty:

Đẩy mạnh SXKD trên các lĩnh vực với mục tiêu “An toàn - Tiến độ -Chất lượng - Hiệu quả”; Các phòng nghiệp vụ Công ty hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn trong SXKD của các đơn vị, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn.

1.1. Thực hiện cơ chế điều hành kế hoạch SXKD của Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của Tập đoàn Vinacomin trong việcđiều hành thực hiện Kế hoạch phối hợp kinh doanh. Tăng cường công tác khoán,quản trị chi phí đến từng bộ phận trong Công ty. Chỉ đạo tất cả các đơn vị trong công ty thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, Tiếp tục rà soát bổ sung các quy chế quản lý đã ban hành cho phù hợp với điều kiện của Công ty và các đơn vị.

1.2. Xây dựng quy hoạch cán bộ trong toàn Công ty, hoµn thiÖn tæ chøc và c¸n bé. Ban hành quy chế tuyển dụng và thành lập Hội đồng tuyển dụng của Công ty, tiến tới chỉ tuyển lao động theo kế hoạch được Hội đồng Quản trị Công ty duyệt từ đầu năm và đạt yêu cầu qua sự tuyển chọn của Hội đồng tuyển dụng Công ty.

1.3. Hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch. Đảm bảo đủ vốn cho kinh doanh, tăng vòng quay vốn, giảm vay ngân hàng.

1.4. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi phí ở các bộ phận trong Công ty. Tăng cường đối chiếu công nợ, có biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ quá hạn, các khoản nợ khó đòi.

1.5. Sàn giao dịch bất động sản đẩy mạnh công tác bán các căn hộ tại dự án The Pride. Đôn đốc khách hàng nộp tiền góp vốn đợt 3 tòa nhà The Pride và làm các thủ tục để ký hợp đồng mua bán cho những khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt  Nam đã có văn bản số5460/TKV- HĐTV thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty - Sàn giao dịch bất động sản ITASCO, hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, cócon dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp uỷ quyền của Công ty. Giám đốc Sàn phối hợp với các phòng chức năng tiến hành các thủ tục để thành lập Chi nhánh Công ty - Sàn giao dịch Bất động sản ITASCO vào thời gian thích hợp.

1.6. Phòng Dự án tích cực thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo để sớm khởi công xây dựng tòa nhà ITASCO TOWER.

1.7. Phòng Đầu tư Công ty phối hợp với cácphòng chức năng và Xí nghiệp Vật tư và vận tải triển khai thực hiện Dự án đầutư kho bãi Đông Hải - Hải Phòng và Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bãi xưởng sửa chữa cơ khí để sớm khởi công xây dựng.

1.8. Triển khai lại cơ cấu vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản - ITASCO theo phương án đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinacomin chấp thuận và chuyển mô hình hoạt động thành công ty con của V - ITASCO.

1.9. Hoàn thiệncác thủ tục để khai thác mỏ đá Việt Bảo tại Quảng Ninh phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê theo quyết định số 4682/TKV- KH ngày 20/8/2009 của Tập đoàn TKV hoặc cung cấp cho thị trường.

1.10. Triển khai dự án cáp treo tại Đông Triều - Quảng Ninh theo hướng thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án, Công ty chỉ tham gia góp vốn bằng giá trị thương quyền.

1.11. Triển khai các bước tiếp theo của Dự án xây dựng nhà máy gach Tuynen tại Đak Nông đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua.

 

            2. Đốivới các đơn vị:

2.1. Xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Hà Nội:

- Sắp xếp ổn định tổ chức sản xuất, tập trung thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vật tư thiết bị, là đơn vị chủ lực kinh doanh vật tư thiết bị của Công ty.

- Sớm hoàn tất việc thuê địa điểm mới để ổn định văn phòng làm việc của Xí nghiệp và cho thuê địa điểm cũ ở 93 Láng Hạ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số8320/TKV_CK ngày 31/12/2009 của Tập đoàn TKV về việc “Hướng dẫn thực hiện phối hợp sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí trong TKV”.

            2.2.Đối với Xí nghiệp Vật tư  và Vận tải:

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện đúng các quy định của TKV trong việc thực hiện vận chuyển than cuối nguồn. Có kế hoạch đầu tư hoặc thuê mua tài chính 02 đoàn sà lan có trọng tải 2000T/đoàn để tăng năng lực vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác hàng hóa, thay thế 02 đoàn sà lan đã cũ năng lực thấp và kém hiệu quả. 

- Phối hợp cùng Công ty triển khai đầu tư bãi Đông Hải, dự án san lấp để nâng cao hiệu quả sử dụng tại xưởng sửa chữa thủy.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển thép chống lò và thép mua ngoài của Tập đoàn theo nhiệm vụ được giao.

 - Tập trung quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực kinh doanh bị còn bị lỗ.

2.3. Đối với Xí nghiệpThi công cơ giới và dịch vụ:

- Xí nghiệp Thi công cơ giới và dịch vụ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và lập phương án đầu tư cho phù hợp để thực hiện nhiệmvụ Tập đoàn giao.

- Thực hiện đúng theo chủ trương của HĐQT về thuê mua thiết bị (bố trí laođộng của đơn vị vận hành thiết bị).

- Tổ chức thực hiện bốc xúc vận chuyển đất đá, san lấp mặt bằng theo các hợp đồng đã ký đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Làm các thủ tục xin cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức quản lý khai thác, kinh doanh mỏ đất Núi Na đảm bảo hiệu quả theo quyết định số 114/QĐ-ITASCO ngày 12/5/2010 của Tổng giám đốc Công ty.

- Thực hiện công tác bốc xúc, vận chuyển, san lấp đất đá và các công việc có liên quan đến mặt bằng tại khu đô thị ngành than tại Hà Khánh – Hạ Long, nghiệm thu, thanh toán khối lượng cũ Xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Hà Nội đã thực hiện.

2.4. Xí nghiệp chế biến, kinh doanh than - khoáng sản:

- Tăng cường cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác kinh doanh, đẩy mạnh công tác bán hàng, tích cực thu hồi công nợ để giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh.

            - Tập trung mở rộng thị trường, đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Công ty đã giao.

- Bố trí nhân lự chợp lý để thực hiện nhiệm vụ cung ứng nhiên liệu cho các đơn vị trong Tập đoàn theo nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chỉ đạo của Công ty về thu hồi công nợ từ Công ty TNHH Đức Nhã và Công ty TNHH Việt Thăng.

2.5. Đối với Ban quản lý và phát triển các dự án:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại dự án khu đô thị Vĩnh Thái.

- Tổ chức tốt việc khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng tại mỏ đáVĩnh Hảo, Bình Thuận để cung cấp cho công trình Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân theo đúng tiến độ trong hợp đồng đã ký.

2.6.  Đối với Công ty KAMVIA:

- Đẩy mạnh việc tiêu thụ xe tồn kho để thu hồi vốn. Tìm kiếm thị trường ngoài ngành, đẩy mạnh tiêu thụ xe đảm bảo hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký giữa ITASCO và  KAMVIA.

- Thực hiện khoán, quản trị chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, tích cực thu tiền bán hàng để giảm dư nợ tiền vay.

3. Về tổ chức thực hiện 

-Các phòng ban Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất với Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nêu trên.

-Bên cạnh việc tìm biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Cáccông ty con, đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng các giải pháp điều hành kế hoạch năm 2011 theo hướng tăng doanh thu, giá trị sản xuất, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động so với năm 2010.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị và người lao động để tạo ra sự đồng thuận, phối hợp thực hiện các giải pháp của Công ty và của đơn vị.

Tổng giám đốc Công ty yêu cầu Giám đốc công ty con, các đơn vị trực thuộc, các phòng Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện; CNVC trong công ty phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong công việc, chấp hành các quy định của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, hoàn thành công việc được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, góp phần xây dựng ITASCO ngày một phát triển.

            Đồng chí Nguyễn Văn Biên, chủ tịch HĐQT công ty đã có ý kiến chỉ đạo. Chủ tịch HĐQTđã đồng tình và biểu dương thành tích SXKD 9 tháng của công ty, đánh giá cao hoạt động điều hành của TGĐ và bộ máy điều hành, sự cố gắng của các đơn vị trực thuộc và công ty con.

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 9 tháng của công ty.